u/SomeoneO_o followed Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu - 15 hours ago
u/SomeoneO_o watched Nanatsu no Taizai Episode 24 - The Heroes - 17 hours ago
u/SomeoneO_o watched Nanatsu no Taizai Episode 23 - Despair Descends - 23 hours ago
u/SomeoneO_o watched Nanatsu no Taizai Episode 22 - What I Can Do for You - 23 hours ago
u/SomeoneO_o watched Nanatsu no Taizai Episode 21 - The Looming Threat - 1 day ago
u/SomeoneO_o watched Nanatsu no Taizai Episode 20 - The Courage Charm - 1 day ago
u/SomeoneO_o watched Nanatsu no Taizai Episode 17 - The First Sacrifice - 1 day ago
u/SomeoneO_o watched Nanatsu no Taizai Episode 16 - The Legends, Provoked - 1 day ago
u/SomeoneO_o watched Nanatsu no Taizai Episode 15 - Unholy Knight - 1 day ago
u/SomeoneO_o watched Nanatsu no Taizai Episode 14 - The Reader of Books - 1 day ago