u/Shirasu watched No Game No Life Episode 11 - Killing Giant - 4 days ago
u/Shirasu watched No Game No Life Episode 10 - Blue Rose - 5 days ago
u/Shirasu watched No Game No Life Episode 9 - Sky Walk - 5 days ago
u/Shirasu watched No Game No Life Episode 8 - Fake End - 5 days ago
u/Shirasu watched No Game No Life Episode 7 - Sacrifice - 5 days ago
u/Shirasu watched No Game No Life Episode 6 - Interesting - 5 days ago
u/Shirasu watched No Game No Life Episode 5 - Weak Square - 6 days ago
u/Shirasu watched Boku no Hero Academia 4th Season Episode 7 - Go!! - 1 week ago
u/Shirasu watched No Game No Life Episode 4 - Grandmaster - 1 week ago
u/Shirasu watched No Game No Life Episode 3 - Expert - 1 week ago
u/Shirasu watched No Game No Life Episode 2 - Challenger - 1 week ago
u/Shirasu followed No Game No Life - 1 week ago
u/Shirasu watched No Game No Life Episode 1 - Beginner - 1 week ago
u/Shirasu followed Densetsu no Yuusha no Densetsu - 1 week ago