u/Anime_Danchou watched Mairimashita! Iruma-kun Episode 11 - - 1 day ago
u/Anime_Danchou watched Boku no Hero Academia 4th Season Episode 4 - Fighting Fate - 5 days ago
u/Anime_Danchou watched Boku no Hero Academia 4th Season Episode 3 - Boy Meets... - 5 days ago
u/Anime_Danchou watched Boku no Hero Academia 4th Season Episode 2 - Overhaul - 5 days ago
u/Anime_Danchou followed Boku no Hero Academia 4th Season - 5 days ago
u/Anime_Danchou watched Boku no Hero Academia 3rd Season Episode 25 - Unrivaled - 5 days ago
u/Anime_Danchou watched Boku no Hero Academia 3rd Season Episode 18 - Rush! - 6 days ago
u/Anime_Danchou watched Boku no Hero Academia 3rd Season Episode 17 - Class 1-A - 6 days ago